Persoonlijke effectiviteit

Kent u dat? Het zit er wel in, maar het komt er net niet uit. Of iemands werkresultaten blijven achter bij de verwachtingen, die gewekt zijn bij het sollicitatiegesprek.

Ik coach individuen als teams op (persoonlijke) effectiviteit. Bewustwording is vaak het sleutelwoord. Hoe staat u in uw werk? Wat bent u bereid daarvoor te geven? Staat dat in verhouding met wat het oplevert? Hoe staat het met uw intrinsieke motivatie, welke bijdrage levert u en zou u willen leveren? Wordt u bewust van uw sterke punten, ontwikkelpunten en allergieën.

En hoe werkt persoonlijke effectiviteit binnen de groepsdynamiek? Wat is de intentie en uitwerking van woorden? Hoe bewust of onbewust gaat u hiermee om? Met deze en vele andere, al dan niet confronterende vragen, creëer ik in een veilige setting een nieuw, reëler bewustzijn en draag zo bij aan een sterke werkidentiteit en professionele groei, die ook ruimte laat voor persoonlijke groei.

Hoog inzetten op menselijk kapitaal werkt. Altijd.