Leiding geven

Als leiding een last wordt

Ik word regelmatig ingezet om leidinggevenden van secretariële en administratieve afdelingen te coachen met leiding geven. De behoefte aan deze begeleiding kent verschillende achtergronden.

Verandering van rol, verandering interactie

De secretaresse van vandaag heeft meer in haar mars dan u weet. De rol van secretaresse verandert steeds meer naar (project)assistent, naar een functie met meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en eigen taakgebieden. Dat heeft gevolgen voor de interactie met het team en de leidinggevende.

De consequenties van de werkvloer als sluitpost

Door verandertrajecten, nieuwe taakstellingen of het samenvoegen van afdelingen kan het voorkomen dat een inhoudelijk vakmens wordt aangesteld als leidinggevende. Die komt er vervolgens achter dat leiding geven toch een vak apart is als de bedrijfsvoering van de werkvloer meestal toch al op knallen staat door de veranderingen binnen het bedrijf of organisatie. Het feit blijft helaas dat de werkvloer keer op keer achterblijft in verandertrajecten en dient als sluitpost. En dat heeft consequenties. Emoties opvangen, angst wegnemen, op de persoon coachen en dan toch aan het einde van de dag resultaten neergezet hebben vergt kennis van zaken, psychologisch inzicht en het soort assertiviteit, waarmee niet iedereen geboren is. Je kunt het echter wel leren.
Ook een bestaande leidinggevende kan geconfronteerd worden met ingrijpende veranderingen.

Ik ondersteun u bij het creëren en borgen van nieuw overzicht, een goede sfeer en soepele werkprocessen, waarbij er ook aandacht is voor individuele groei binnen de groepsdynamiek. In alle gevallen vormen de menselijke verhoudingen en de communicatie hierover een belangrijk aandachtspunt.